Proves accés UIB

Convocatòria 2019

Més grans de 25, 40 i 45 anys

Oberta la matrícula de la prova

Terminis

  • Matrícula: del 22 de gener al 4 de febrer de 2019, per UIBdigital > Gestions i serveis > Sol·licituds > Disponibles
  • Llista provisional d’admesos i exclosos: 19 de febrer de 2019
  • Període d’al·legacions: els dies 20 i 21 de febrer de 2019, presencialment o mitjançant el formulari “Suport” de la part inferior d’UIBdigital
  • Llista definitiva d’admesos i exclosos: 4 de març de 2019

Convocatòria 2019

Més grans de 25, 40 i 45 anys

Com accedir a estudis universitaris

Per poder accedir a un estudi de grau és condició necessària tenir al manco un dels següents requisits:

Una vegada superat el requisit d’accés, podreu participar en el procediment d’admissió general per accedir a un estudi de grau.

Enllaços d’interès