Proves accés UIB

  CALENDARI PROVES CONVOCATÒRIA 2023


Com accedir a estudis universitaris

Per poder accedir a un estudi de grau és condició necessària tenir al manco un dels següents requisits:

Una vegada superat el requisit d’accés, podreu participar en el procediment d’admissió general per accedir a un estudi de grau.

Enllaços d’interès