Científic/Tecnològic

Membres i càrrecs

Rafel Pericàs: director,cap de departament  i professor de matemàtiques

Joana Maria Mestre : professora de ciències naturals  

Lourdes Castarnado: professora de ciències naturals

Elena Amengual Luciano: professora de matemàtiques

Damià Vidal Rodríguez: professor d’informàtica i coordinador TIC

Ensenyaments i matèries impartides

Educació Secúndària per a persones adultes (ESPA): Matemàtiques i Ciències Naturals

Preparació per a proves d’accés a la UIB per a majors de 25 anys: Matemàtiques i Biologia

Preparació per a proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior: Biologia,Matemàtiques i TIC

Tecnologies de la informació i comunicació: Informàtica  I ,  Informàtica II  i Coordinació TIC