Científic/Tecnològic

Membres i càrrecs

Rafel Pericàs: cap de departament 

Joana Maria Mestre : professora de ciències naturals

Gerard Wulf: professor d’informàtica i coordinador TIC

Ensenyaments i matèries impartides

Educació Secúndària per a persones adultes (ESPA): Matemàtiques i Ciències Naturals

Preparació per a proves d’accés a la UIB per a majors de 25 anys: Matemàtiques i Biologia.

Preparació per a proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior: Ciències de la Terra i Biologia.

Tecnologies de la informació i comunicació: Informàtica