Científic/Tecnològic

Membres i càrrecs

Rafel Pericàs: cap de departament, cap d’estudis i professor de matemàtiques.

.Joana Maria Mestre : professora de ciències naturals.

Marc Sealey: professor d’informàtica i matemàtiques i coordinador TIC.

Ensenyaments i matèries impartides

Educació Secúndària per a persones adultes (ESPA): Matemàtiques i Ciències Naturals.

Preparació per a proves d’accés a la UIB per a majors de 25 anys: Matemàtiques i Biologia.

Preparació per a proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior: Ciències de la Terra i Biologia.

Tecnologies de la informació i comunicació: Informàtica .