Científic/Tecnològic

Membres i càrrecs

Francisca Crespí Mir (Cap de departament)

Rafel Pericàs Reinés (Cap d’estudis)

Maria del Mar Julià Tugores (Tutora de ESPA 1.1)

Rafel Estarellas Matas (Coordinador TIC)

Ensenyaments i matèries impartides

Educació Secúndària per a persones adultes (ESPA): Matemàtiques i Ciències Naturals

Preparació per a proves d’accés a la UIB per a majors de 25 anys: Matemàtiques i Biologia.

Preparació per a proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior: Ciències de la Terra i Biologia.

Tecnologies de la informació i comunicació: Informàtica (Nivell I i II)

Horaris de suport

Matemàtiques: dimarts de 19:50 a 20:45 hores.

Ciències Naturals: dimarts de 19:50 a 20:45 hores.