INFORMACIÓ

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL

Rafel Pericàs Reinés (director)

Agnés Cerdà Amengual (docent)

Miguel Ángel Bolivar Vega (alumne)