Aula Pollença (Telf: 674 78 19 90 o 627 07 85 69)

  OFERTA FORMATIVA 21-22:

L’aula externa del Port de Pollença depèn del CEPA Alcúdia i la seva oferta formativa compta amb els següents estudis de periodicitat anual: ensenyaments incials I i II, acolliment lingüístic en català, preparació per a proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà, idiomes (anglès 1, 2 i 3), alemany (1 i 2), català ( A2, B2, C1),castellà per a estrangers (nivells 1, 2 i 3), tecnologies de la informació, club de lectura, preparació per a les proves lliures de graduat en ESO.