Aula Pollença

L’aula externa del Port de Pollença depèn del CEPA Alcúdia i la seva oferta formativa compta amb estudis de periodicitat anual: ensenyaments inicials (nivell I), acolliment lingüístic en castellà, acolliment lingüístic en català, preparació per a proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà, preparació per a proves d’accés a cicles formatius de grau superior (part comuna), idiomes (anglès 1, 2 i 3), alemany (1 i 2), català (A1, A2, B1, B2, C1), informàtica (1 i 2), curs per usar el telèfon intel·ligent o tauleta tàctil, club de lectura, preparació per a les proves lliures de graduat en ESO.