Aula Pollença (Telf: 971 866 952)

Matrícula curs 20-21:

Del 7 al 15 de setembre :  Alumnes matriculats en algun CEPA en el curs passat (19-20). 

Del 16 al 25 de setembre :  Alumnat de nova incorporació a un CEPA.

Horari de matrícula:

Del 7 al 18 de setembre : Matí ( de 10:00 a 12:00 h )

Del 21 al 25 de setembre: Matí ( de 10:00 h a 12:00 h) i Horabaixa (de 16:00 a 19:00 h ) 

  OFERTA FORMATIVA:

L’aula externa del Port de Pollença depèn del CEPA Alcúdia i la seva oferta formativa compta amb estudis de periodicitat anual: ensenyaments inicials (curs tornam a l’escola), acolliment lingüístic en castellà, acolliment lingüístic en català, preparació per a proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà, preparació per a proves d’accés a cicles formatius de grau superior, idiomes (anglès 1, 2 i 3), alemany (1 i 2), català ( A2, B2, C1), informàtica (1 i 2), curs per usar el telèfon intel·ligent o tauleta tàctil, club de lectura, preparació per a les proves lliures de graduat en ESO. Aquest curs 20-21 ,com a novetat, el curs de preparació per a les proves d’accés a grau superior s’impartirà en la seva totalitat a l’aula de Port de Pollença.