Orientació

1. ASPECTES GENERALS.

Professorat que integra el Departament d’Orientació:

 M. Magdalena Viver: Cap de Departament d’Orientació

Tutors i tutores  i horari tutoria (Cal demanar cita prèvia):

Ensenyaments Inicials I
Ensenyaments Inicials II
 Margalida  Pou
Anna Esplugas
DJ 16:50 a 17:45 h
DX 15:55 a 16:50 h
1r d’ESPA: Miquel Corró DM   15:00 a 15:55 h
2n d’ESPA:Joana M. MestreDLL  16:50 a 17:45 h
3r d’ESPA:Carme Palmer DX   19:50 a 20:45 h
4t d’ESPA: Marilena Ramis DM 19:50 a 20:45 h

Reunions de coordinació amb els tutors i tutores:

La coordinació tutorial es realitzarà els dilluns de 19:50 a 20:45 h. 
Per altra banda els tutors i tutores convocaran, d’acord amb el Cap d’Estudis, les reunions d’Equip docent que estimin oportunes per al correcta desenvolupament del grup. 

 


Horari d’atenció a l’alumnat de l’orientadora: 


Dimarts: de 10:50 a 12:40 h.

Dijous de 18:00 a 19:50 h 

 WEB Orientació ESPA         

PROGRAMA ORIENTA


PSICOLOGIA CFGS:

La psicologia s’imparteix en el curs preparatori per a les proves d’accés al Cicle Formatiu de Grau Superior.

És una assignatura de la part específica corresponent a l’opció A.

La professora és Magdalena Viver.

Enllaços del departament:

Models d’exàmens

WEB Psicologia

TEMARI