TUTORIALS D’EINES DE DOCÈNCIA ON-LINE

VIDEO TUTORIAL: ACCÉS A L’AULA VIRTUAL

TUTORIAL ACCÉS AL GOOGLE CLASSROOM :

CALENDARI D’INCORPORACIÓ PROGRESSIVA A LES CLASSES DEL CEPA ALCÚDIA: OCTUBRE DE 2020

ESPA I ACCÉS A UIB PER A MAJORS DE 25 ANYS : Dimarts 6 d’octubre

ENSENYAMENTS INICIALS : Dijous 1 d’octubre

ACOLLIDA LINGÜÍSTICA : Divendres 2 d’octubre

TORNAM A L’ESCOLA : Dilluns 5 d’octubre

CATALÀ A1: Dimecres 7 d’octubre

CATALÀ A2: Divendres 2 d’octubre

CATALÀ B1: Divendres 2 d’octubre

CATALÀ B2: Dijous 1 d’octubre

CATALÀ C1: Dijous 1 d’Ootubre

CASTELLÀ PER ESTRANGERS 1 GRUP A (matí) : Divendres 2 d’octubre

CASTELLÀ PER ESTRANGERS 1 GRUP B (horabaixa) : Dijous 1 d’octubre

CASTELLÀ PER ESTRANGERS 1 GRUP C (horabaixa) : Dijous 1 d’octubre

CASTELLÀ PER ESTRANGERS 2 GRUP A (matí) : Divendres 2 d’octubre

CASTELLÀ PER ESTRANGERS 2 GRUP B(horabaixa) : Dijous 1 d’octubre

CASTELLÀ PER ESTRANGERS 3 (matí) : Dimarts 6 d’octubre

ANGLÈS 1 GRUP A (Matí) : Dimecres 7 d’octubre

ANGLÈS 1 GRUP B(Horabaixa) : Dilluns 5 d’octubre

ANGLÈS 2 GRUP A(Matí): Dimecres 7 d’octubre

ANGLÈS 2 GRUP B (Horabaixa): Dilluns 5 d’octubre

ANGLÈS 3 (Matí): Divendres 2 d’octubre

Anglès Turístic grup A : Dijous 5 de novembre de 2020

Anglès Turístic grup B : Divendres 6 de novembre de 2020

Alemany 1: Dimarts 6 d’octubre

Alemany 2: Dimarts 6 d’octubre

Alemany 3: Dijous 1 d’octubre

Alemany turístic : Dijous 5 de novembre 2020

INFORMÀTICA I : Dimecres 7 d’octubre

INFORMÀTICA II: Dilluns 5 d’octubre