Proves accés Cicles Formatius

Convocatòria 2019 proves d’accés a cicles formatius de grau superior 

El període d’inscripció a la prova d’accés a cicles formatius de grau superior és del 6 al 18 de març de 2019, ambdós inclosos.

Les sol·licituds s’han de presentar a la secretaria del centre on es vol realitzar la prova.

En aquesta convocatòria els centres que fan la prova són:

a) Opció d’humanitats i ciències socials:
• IES Juníper Serra (Palma) 
• IES Ramon Llull (Palma)
• IES Antoni Maura (Palma)
• IES Guillem Sagrera (Palma)
• IES Berenguer d’Anoia (Inca)
• IES Maria Àngels Cardona (Ciutadella)
• IES Sa Blanca Dona (Eivissa)

b) Opció de ciències de la salut i mediambientals:
• IES Francesc de Borja Moll (Palma)
• IES Josep Maria Llompart (Palma)
• IES Marratxí (Marratxí)
• IES Mossèn Alcover (Manacor)
• IES Cap de Llevant (Maó)
• IES Algarb (Sant Josep de sa Talaia)

c) Opció de ciències i tecnologia:
• IES Politècnic (Palma)
• IES Emili Darder (Palma)
• IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó)
• IES Sa Colomina (Eivissa)

La prova d’accés a cicles formatius de grau superior s’ha de fer els dies 8 i 9 de maig de 2019

L’horari i l’ordre de desenvolupament de la prova s’han de publicar al tauler d’anuncis i a la pàgina web dels centres que fan la prova, amb una antelació mínima de 48 hores abans d’iniciar-se. Aquest horari i ordre són els següents:

a) Dia 8 de maig de 2019:
– 15.00 h: constitució de la comissió avaluadora.
– 16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada màxima d’una hora per a cada examen).
– 18.30 h: examen de llengua estrangera de la part comuna (durada màxima d’una hora).

b) Dia 9 de maig de 2019:
– 16.00 h: exàmens de la part específica (durada màxima d’una hora i mitja per a cada examen).

Quines són les dates més assenyalades en aquesta convocatòria?

El calendari de la prova d’accés a grau superior és el següent:

– Matrícula: del 6 al 18 de març, ambdós inclosos. Les sol·licituds s’han de presentar a la secretaria del centre on es vol fer la prova.
– Publicació de la llista provisional de persones admeses: 22 de març.
– Termini per formular reclamacions a la llista provisional: 25, 26 i 27 de març, ambdós inclosos.
– Publicació de la llista definitiva de persones admeses: 2 d’abril.
– Data de realització de la prova d’accés a grau superior: 8 i 9 de maig.
– Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes al tauler d’anuncis i a la pàgina web de cada centre: 21 de maig

Quin preu tenen les proves? Com he de pagar-ho?

La taxa d’inscripció per fer la prova d’accés als cicles formatius de grau superior enguany és de 34,18 euros (inclosa l’expedició del certificat que acredita que s’ha superat la prova).
Per fer el pagament has d’accedir a la pàgina web de l’ATIB, durant el periode d’inscripció . Des d’aquí pots fer el pagament telemàtic de la taxa o imprimir el formulari i fer el pagament en una entitat bancària:

https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx

Informació general de les proves d’accés a grau superior

Orientacions per a les proves de Grau Superior

Models d’exàmens.