Horaris de reforç

Comunicació

Llengua castellana: dimecres de 19.50 a 20.45 h

Llengua catalana: dijous de 15:00 a 15:55h

Llengua anglesa: dimarts de 15:00 a 15:55 h.

Ciències socials: dijous de 19:50 a 20:45 h.

Científic

Matemàtiques: dimarts de 15:00 a 15:55

Ciències Naturals: dijous de 19:50 a 20:45