Horaris de reforç

Comunicació

Llengua castellana: dijous de 19.50 a 20.45 h.

Llengua catalana: dimecres de 19.50 a 20.45 h.

Llengua anglesa: dijous de 15.00 a 15.55 h.

Ciències socials: dimarts de 19.50 a 20.45 h.

Científic

Matemàtiques: dimarts de 19:50 a 20:45 hores.

Ciències Naturals: dimarts de 19:50 a 20:45 hores.