! INFORMACIÓ D’INTERÈS PER A L’ ALUMNAT: TREBALLAR DES DE CASA DURANT EL PERÍODE DE TANCAMENT DEL CEPA PER LA DECLARACIÓ D’ESTAT D’ALARMA!

L’edifici on es troba localitzat el CEPA Alcúdia està situat al centre històric del poble, a l’antic col·legi de “Ca ses monges”, molt a prop de l’Ajuntament, integrat dins una zona de vianants.

Va començar la seva trajectòria el curs escolar 1988/89 a l’edifici de la Fundació Torrens. Actualment el seu àmbit d’actuació comprèn els municipis d’Alcúdia i Pollença. La seu central es troba a la localitat d’Alcúdia i al port de Pollença (Centre Cultural Miquel Capllonch) es troba localitzada l’Aula externa que depèn del CEPA Alcúdia.

Disposa d’un total de 9 aules, 7 de les quals són de caire ordinari, una específica d’informàtica, amb la dotació i els equipaments corresponents, i un altre espai al primer pis que està destinat a despatx de l’equip directiu i que, si escau, també pot ser emprada com a espai de reunions del professorat (departaments, equips docents) i del professorat amb l’alumnat del centre. La planta baixa de l’edifici compta amb un aula de gran superfície, que esdevé idònia per a la celebració de les sessions de claustre, i una dependència destinada a Secretaria, alhora prefectura d’estudis i sala de professorat. 

Cal ressenyar que la totalitat dels espais del centre està a disposició de tota la comunitat educativa, donant sempre prioritat a les activitats lectives que s’hi imparteixen.

L’alumnat que estudia al nostre centre procedeix majoritàriament del municipi d’Alcúdia, Pollença, Ca’n Picafort i altres poblacions de la zona d’influència. La realitat socioeconòmica i cultural de l’alumnat és molt diversa. Inclou des de persones amb dificultats per a llegir i escriure  a estrangers que venen a aprendre castellà i català, passant per persones majors de 25 anys que preparen les proves d’accés a la UIB, estudiants majors de 19 anys que preparen l’accés a CFGS, alumnat que no va finalitzar els estudis d’ESO i cerca una nova oportunitat, treballadors del sector turístic interessats en millorar el seu nivell d’alemany o anglès, immigrants que estudien català i/o castellà per integrar-se en el sistema educatiu i/o laboral, treballadors que estudien català per millorar la seva qualificació professional o persones grans que desitgen convertir-se en usuaris de les TIC.

És rellevant la realitat multicultural del nostre alumnat, especialment dels que venen a aprendre català i castellà, procedents de països de la UE,Magrib,Amèrica del Sud …