MATRÍCULA EXTRAORDINÀRIA

• La matrícula extraordinària permet que nous alumnes es vagin incorporant, durant tot el curs, als grups amb places vacants.

• Per fer la inscripció, s’ha de cridar al 971548488 en l’horari d’atenció al públic.

• A continuació s’ofereix un llistat dels cursos amb vacants i dels cursos tancats, que s’anirà actualitzant periòdicament, segons la disponibilitat de places:

Acollida lingüística en castellà – Matrícula oberta (places limitades)

Ensenyaments inicials – Matrícula oberta (places limitades)

Tornem a l’escola – Matrícula oberta (places limitades)

Prova d’accés a la UIB per a majors de 25 anys – Matrícula oberta (places limitades)

Educació secundària per a persones adultes 1.1 – Matrícula tancada

Educació secundària per a persones adultes 1.2 – Matrícula tancada

Educació secundària per a persones adultes 2.1 – Matrícula tancada

Educació secundària per a persones adultes 2.2 – Matrícula tancada

Català A1 – Matrícula tancada

Català A2 – Matrícula tancada

Català B1 – Matrícula tancada

Català B2 – Matrícula tancada

Català C1 – Matrícula oberta (places limitades)

Castellà per a estrangers 1A – Matrícula tancada

Castellà per a estrangers 1B – Matrícula tancada

Castellà per a estrangers 1C – Matrícula tancada

Castellà per a estrangers 2A – Matrícula tancada

Castellà per a estrangers 2B – Matrícula tancada

Castellà per a estrangers 3 – Matrícula tancada

Anglès 1A – Matrícula tancada

Anglès 1B – Matrícula tancada

Anglès 2A – Matrícula tancada

Anglès 2B – Matrícula oberta (places limitades)

Anglès 3 – Matrícula oberta (places limitades)

Anglès turístic A – Matrícula tancada

Anglès turístic B – Matrícula oberta (places limitades)

Alemany 1 – Matrícula tancada

Alemany 2 – Matrícula oberta (places limitades)

Alemany 3 – Matrícula oberta (places limitades)

Alemany turístic – Matrícula tancada

Informàtica 1 – Matrícula tancada

Informàtica 2 – Matrícula tancada