MATRÍCULA EXTRAORDINÀRIA

Acollida lingüística en català – Matrícula oberta

Acollida lingüística en castellà – Matrícula tancada

Ensenyaments inicials I – Matrícula tancada

Ensenyaments inicials II – Matrícula oberta

Educació secundària per a persones adultes 1.1 – Matrícula oberta

Educació secundària per a persones adultes 1.2 – Matrícula oberta

Educació secundària per a persones adultes 2.1 – Matrícula oberta

Educació secundària per a persones adultes 2.2 – Matrícula tancada

Preparació per a la prova d’accés a cicles formatius de grau superior – Matrícula oberta

Preparació per a la prova d’accés a la UIB per a majors de 25 anys – Matrícula tancada

Català A2 – Matrícula oberta

Català B1 – Matrícula oberta

Castellà per a estrangers 1 (grup A) – Matrícula tancada

Castellà per a estrangers 1 (grup B) – Matrícula tancada

Castellà per a estrangers 2 – Matrícula oberta

Castellà per a estrangers 3 – Matrícula oberta

Anglès 1 (grup A) – Matrícula oberta

Anglès 1 (grup B) – Matrícula oberta

Anglès 2 (grup A) – Matrícula oberta

Anglès 2 (grup B) – Matrícula oberta

Anglès 3 – Matrícula oberta

Alemany 1 – Matrícula oberta

Alemany 2 – Matrícula oberta

Alemany 3 – Matrícula oberta

Informàtica 1 – Matrícula oberta

Informàtica 2 – Matrícula oberta