Matrícula

Acollida lingüística en català → Matrícula oberta

Acollida lingüística en castellà → Matrícula oberta

Ensenyaments inicials I → Matrícula oberta

Ensenyaments inicials II → Matrícula oberta

Educació secundària per a persones adultes 1.1 → Matrícula oberta

Educació secundària per a persones adultes 1.2 → Matrícula oberta

Educació secundària per a persones adultes 2.1 → Matrícula oberta

Educació secundària per a persones adultes 2.2 → Matrícula oberta

Prova d’accés a cicles formatius de grau superior → Matrícula oberta

Prova d’accés a la UIB per a majors de 25 anys → Matrícula oberta

Català A2 → Matrícula oberta

Català B1 → Matrícula oberta

Castellà per a estrangers 1 (grup A) → Matrícula oberta

Castellà per a estrangers 1 (grup B) → Matrícula oberta

Castellà per a estrangers 2 → Matrícula oberta

Castellà per a estrangers 3 → Matrícula oberta

Anglès 1 (grup A) → Matrícula oberta

Anglès 1 (grup B) → Matrícula oberta

Anglès 2 (grup A)  → Matrícula oberta

Anglès 2 (grup B)  → Matrícula oberta

Anglès 3 → Matrícula oberta

Anglès Turístic -> Matrícula oberta

Alemany 1 → Matrícula oberta

Alemany 2 → Matrícula oberta

Alemany 3 → Matrícula oberta

Alemany turístic → Matrícula oberta

Informàtica 1 → Matrícula oberta

Informàtica 2 → Matrícula oberta