Matrícula

Acollida lingüística en català → Matrícula tancada

Acollida lingüística en castellà → Matrícula  tancada

Ensenyaments inicials I → Matrícula tancada

Ensenyaments inicials II → Matrícula tancada

Educació secundària per a persones adultes 1.1 → Matrícula tancada

Educació secundària per a persones adultes 1.2 → Matrícula tancada

Educació secundària per a persones adultes 2.1 → Matrícula tancada

Educació secundària per a persones adultes 2.2 → Matrícula tancada

Prova d’accés a cicles formatius de grau superior → Matrícula tancada

Prova d’accés a la UIB per a majors de 25 anys → Matrícula tancada

Català A2 → Matrícula tancada

Català B1 → Matrícula tancada

Castellà per a estrangers 1 (grup A) → Matrícula tancada

Castellà per a estrangers 1 (grup B) → Matrícula tancada

Castellà per a estrangers 2 → Matrícula tancada

Castellà per a estrangers 3 → Matrícula tancada

Anglès 1 (grup A) → Matrícula tancada

Anglès 1 (grup B) → Matrícula tancada

Anglès 2 → Matrícula tancada

Anglès 3 → Matrícula tancada

Alemany 1 → Matrícula tancada

Alemany 2 → Matrícula tancada

Alemany 3 → Matrícula tancada

Alemany turístic → Matrícula tancada

Informàtica 1 → Matrícula tancada

Informàtica 2 → Matrícula tancada