MATRÍCULA ORDINÀRIA D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PER A PERSONES ADULTES (ESPA)

• Matrícula presencial de l’11 al 17 de febrer (només amb cita prèvia amb el cap d’estudis).

MATRÍCULA EXTRAORDINÀRIA

• La matrícula extraordinària permet que nous alumnes es vagin incorporant, durant tot el curs, als grups amb places vacants.

• Per fer la inscripció, s’ha de cridar al 971548488 en l’horari d’atenció al públic.

• A continuació s’ofereix un llistat dels cursos amb vacants i dels cursos tancats, que s’anirà actualitzant periòdicament, segons la disponibilitat de places:

Acollida lingüística en castellà – Matrícula tancada

Ensenyaments inicials – Matrícula oberta (places limitades)

Tornem a l’escola – Matrícula tancada

Prova d’accés a la UIB per a majors de 25 anys – Matrícula oberta (places limitades)

Català A1 – Matrícula oberta (places limitades)

Català A2 – Matrícula oberta (places limitades)

Català B1 – Matrícula oberta (places limitades)

Català B2 – Matrícula oberta (places limitades)

Català C1 – Matrícula oberta (places limitades)

Castellà per a estrangers 1A – Matrícula oberta (places limitades)

Castellà per a estrangers 1B – Matrícula oberta (places limitades)

Castellà per a estrangers 1C – Matrícula oberta (places limitades)

Castellà per a estrangers 2A – Matrícula oberta (places limitades)

Castellà per a estrangers 2B – Matrícula oberta (places limitades)

Castellà per a estrangers 3 – Matrícula oberta (places limitades)

Anglès 1A – Matrícula oberta (places limitades)

Anglès 1B – Matrícula tancada

Anglès 2A – Matrícula tancada

Anglès 2B – Matrícula oberta (places limitades)

Anglès 3 – Matrícula oberta (places limitades)

Anglès turístic A – Matrícula tancada

Anglès turístic B – Matrícula tancada

Alemany 1 – Matrícula oberta (places limitades)

Alemany 2 – Matrícula tancada

Alemany 3 – Matrícula oberta (places limitades)

Alemany turístic – Matrícula tancada

Informàtica 1 – Matrícula oberta (places limitades)

Informàtica 2 – Matrícula oberta (places limitades)