HORARI D’ ATENCIÓ AL PÚBLIC:

Durant el més de juliol l’atenció al públic serà : Tots els matins de 10:00 a 12:00 h