Comunicació

Membres i càrrecs

Joan Mas Fornés: Cap de departament, coordinador lingüístic.

Alberto Abad: Secretari.

Catalina Maria Ginart Serrano: Directora.

Aina Vallespir Pons: professora de castellà

Magdalena Victòria Figuerola Mulet: professora d’anglès

Adenilson Pereira: professor d’alemany

Magdalena Ramis Capellà: professora de ciències socials

Margalida Pou:professora de castellà, català i psicologia  

Carme Palmer : professora d’anglès

Margalida Morro: professora de català

Ensenyaments i matèries impartides

  • Educació secundària per a persones adultes (ESPA): llengua castellana, llengua catalana, llengua anglesa, ciències socials.
  • Preparació per a les proves d’accés a la UIB per a majors de 25 anys: llengua castellana, llengua catalana, llengua anglesa, comentari, literatura i història.
  • Preparació per a proves d’accés a Cicles Formatius de grau superior: llengua castellana, llengua catalana, llengua anglesa i geografia i psicologia
  • Alemany 1, 2, 3.
  • Anglès 1, 2, 3.
  • Alemany turístic.
  • Anglès turístic.
  • Preparació per a les proves de llengua catalana: A1, A2, B1, B2, C1.
  • Castellà per a estrangers: 1,2,3
  • Curs de preparació per a l’examen de nacionalitat