Comunicació

Membres i càrrecs

Joan Mas Fornés: Cap de departament, coordinador lingüístic, membre de la Comissió de Convivència.

Magdalena Ferrando.

Alberto Abad: secretari.

Catalina Maria Ginart Serrano: directora.

Aina Vallespir Pons.

Magdalena Victòria Figuerola Mulet.

Anna Esplugas Hernández : Coordinadora d’Ensenyaments Inicials

Magdalena Ramis Capellà: Coordinadora Comissió de Convivència i tutora d’ESPA 2.2

Ensenyaments i matèries impartides

  • Educació secundària per a persones adultes (ESPA): llengua castellana, llengua catalana, llengua anglesa, ciències socials.
  • Preparació per a les proves d’accés a la UIB per a majors de 25 anys: llengua castellana, llengua catalana, llengua anglesa, comentari, literatura i història.
  • Preparació per a proves d’accés a Cicles Formatius de grau superior: llengua castellana, llengua catalana, llengua anglesa i geografia.
  • Alemany 1, 2, 3.
  • Anglès 1, 2, 3.
  • Alemany turístic.
  • Anglès turístic.
  • Preparació per a les proves de llengua catalana: A1, A2, B1, B2, C1.
  • Castellà per a estrangers.

Horari de suport

Llengua castellana: dimecres, de 19:50 a 20:45 h.

Llengua catalana: dijous de 15:00 a 15:55 h.

Llengua anglesa: dimarts de 15:00 a 15:55 h.

Ciències socials: dijous de 19:50 a 20:45 h.