Comunicació

Membres i càrrecs

Joan Mas Fornés: Cap de departament i professor de català

Alberto Abad: Secretari i professor de castellà

Aina Vallespir Pons: professora de castellà

Magdalena Victòria Figuerola Mulet: professora d’anglès

Irene Adrián : professor d’alemany

Magdalena Ramis Capellà: professora de ciències socials

Margalida Pou:professora de castellà i català

Jaume Canyelles Frau : professor d’anglès

Agnès Cerdà: professora de català ,cap d’estudis i coordinadora lingüística

Ensenyaments i matèries impartides

  • Educació secundària per a persones adultes (ESPA): llengua castellana, llengua catalana, llengua anglesa, ciències socials.
  • Preparació per a les proves d’accés a la UIB per a majors de 25 anys: llengua castellana, llengua catalana, llengua anglesa, comentari, literatura i història.
  • Preparació per a proves d’accés a Cicles Formatius de grau superior: llengua castellana, llengua catalana, llengua anglesa i geografia i psicologia
  • Alemany A1,A2
  • Anglès  A1,A2,A2+
  • Alemany turístic.
  • Anglès turístic.
  • Preparació per a les proves de llengua catalana: A1, A2, B1, B2, C1.
  • Castellà per a estrangers: A1,A2