HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DE L’EQUIP DIRECTIU

Catalina Ginart Serrano, directora

Alberto Abad Palou, secretari

• Rafel Pericàs Reinés, cap d’estudis :  Dimecres de les 11:45  a les 12:35 h