HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DE L’EQUIP DIRECTIU

Catalina Ginart Serrano, directora

Alberto Abad Palou, secretari

Dimecres, de 17:45 a 18:40 (només amb cita prèvia)

Rafel Pericàs Reinés, cap d’estudis