HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DE L’EQUIP DIRECTIU

Catalina Ginart Serrano, directora: dilluns de 16:40 a 17:30 i divendres de 10:40 a 11:30

Alberto Abad Palou, secretari: dimarts de 10:00 a 11:00 h

 Rafel Pericàs Reinés, cap d’estudis :  dimecres de les 11:45  a les 12:35 h