Horari d’atenció de l’equip directiu

Secretari

  Dimarts: 13:30 a 14:30 h

  Dimecres: 18:55 a 19:50 h

Cap d’estudis

  Dimecres: 12:40 a 13:35 h

  Dijous: 16:00 a 17:00 h

Direcció

  Dilluns: 11:00 a 12:00 h

  Divendres: 9:00 a 9:55 h