Accés UIB: Preparació per a la prova d’accés a la UIB per a majors de 25, 40 i 45 anys

Descripció:

S’hi poden presentar els alumnes que tenguin 25 anys o que els complesquin en l’any natural en què es fa la prova. L’Accés a la UIB consta d’una fase general (Llengua Catalana, Llengua Castellana, Llengua Anglesa i Comentari de Text) i una altra d’específica vinculada a l’opció triada pel candidat i que està constituïda per dues matèries (al CEPA Alcúdia es preparen totes les opcions, tret de la E).

 

Horaris

PAUIB

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

15:55-16:50

Matemàtiques

Anglès

Biologia

Anglès

Català

16:50-17:45

Matemàtiques

Castellà

Matemàtiques

Anglès

Literatura

18:00-18:55

Biologia / Història

Castellà

Literatura

Català

Literatura

18:55-19:50

19:50-20:45

Biologia / Història

Castellà

Comentari

Història

Català

Comentari

 

Enllaços d’interès

 

Professorat

Llengua Catalana (Joan Mas)

Llengua Castellana (Aina Vallespir)

Llengua Anglesa (Mavi Figuerola)

Comentari de Text (Joan Mas)

Història (Marilena Ramis)

Matemàtiques (Maria del Mar Julià)

Biologia (Francisca Crespí)

Literatura (Alberto Abad)

 

Compartir en FacebookTwitter
  

Comments are closed.