Contacte

C/ Bennàssar, 8 - 07400 - Alcúdia
Tel./Fax: 971 54 84 88
Whatsapp: 689 03 12 98
Email: cepaalcudia@educaib.eu

Anglès

Anglès

L’anglès és una matèria que forma part de l’àrea de Comunicació en l’Educació Secundària de Persones Adultes.

Comunicació = Català + Castellà + Llengües Estrangeres

Els cursos d’anglès que s’ofereixen en aquest centre, i els professors que els imparteixen són:

Assignatura Estudis en que s’inclouen Professors
Anglès Educació Secundària per a Persones Adultes Magdalena Victoria Figuerola i Mercè Escaño
Anglès Accès a cicles formatius de grau superior Mercè Escaño
Anglès Accès a la UIB per a majors de 25 anys Magdalena Victoria Figuerola
Anglès Anglès de nivell bàsic Magdalena Victoria Figuerola

Cada nivell té els seus propis objectius, però l’objectiu principal de tots és que l’alumne assoleixi un grau de competència en les quatre destreses lingüístiques en llengua anglesa:

— Comprensió de textos orals: Reading

— Comprensió de textos escrits: Writing

— Producció de textos orals: Speaking

— Producció de textos escrits: Listening

Per a assolir aquesta competència lingüística, l’alumne estudiarà i practicarà diferents aspectes de la llengua escrita (ortogràfics, gramaticals i lèxics), i de la llengua oral.

La programació didàctica elaborada pel Departament de Comunicació detalla tots els objectius específics, els continguts, la metodologia i els criteris d’avaluació per a tots els nivells d’aquesta matèria, i està a disposició del alumne interessat.

Per què aprendre anglès?
Hi ha molts de motius per aprendre la llengua anglesa: xerrar amb coneguts, amb amics, amb l’al·lot o al·lota i la seva família, a la feina …
Cada any molta gent de parla anglesa ve a Mallorca de vacances; alguns s’han quedat a viure aquí. En molts negocis de la zona és interessant saber anglès per comunicar-se amb els clients.

 

A més a més…
L’anglès és el segon idioma més parlat al món (desprès del xinès): és l’idioma principal en el Regne Unit i Irlanda, els Estats Units, Canadà, Austràlia i Nova Zelanda. Hi ha més de 400 milions de parlants nadius en tot el món, i més de 500 milions de parlants d’anglès com a segona llengua. L’anglès és l’idioma més estudiat com a llengua estrangera, i és àmpliament utilitzat entre les persones que no tenen cap altre idioma en comú.

L’anglès és l’idioma principal de les notícies i la informació en el món: el 80% de les dades informàtics es processa i s’emmagatzema en anglès. Segons un estudi, més del 56% dels Llocs d’Internet (Web Sites) estan editats en anglès. (En segon lloc, està l’alemany amb el 8%).
La cultura popular ha tingut una gran influència en la difusió de l’anglès. La música popular nord-americana i britànica s’escolta a tot el món, les pel·lícules nord-americanes es veuen en gairebé tots els països, i es troben els llibres en anglès a tot arreu. Molta gent comença a aprendre anglès per a gaudir d’aquestes cançons, pel·lícules i llibres.

Aprendre anglès significa també comunicar-se amb una altra cultura, conèixer les actituds i els interessos d’una societat multicultural com la que caracteritza els països de parla anglesa.

 

Enllaços

www.pearltrees.com/englishcepaalcudia

https://padlet.com/english26/6vxfah1e987i

 

 

 

 

 

Compartir en FacebookTwitter
  

Comments are closed.