Contacte

C/ Bennàssar, 8 - 07400 - Alcúdia
Tel./Fax: 971 54 84 88
Whatsapp: 689 03 12 98
Email: cepaalcudia@educaib.eu

Alemany

Alemany

En aquest CEPA s’ofereixen cursos d’alemany de nivell 1, 2 i 3.  La professora és Ana Blanco.

Cada nivell té els seus propis objectius, però l’objectiu principal és que l’alumnes assoleixin un grau de competència en les quatre destreses lingüístiques en llengua alemanya:

— Comprensió de textos orals:         Lesen

— Comprensió de textos escrits:       Schreiben

— Producció de textos orals:            Sprechen

— Producció de textos escrits:          Hören

Per a assolir aquesta competència lingüística, l’alumne estudiarà i practicarà diferents aspectes de la llengua escrita (ortogràfics, gramaticals i lèxics), i de la llengua oral.  Considerem que la llengua oral té tanta importància com la escrita, i la treballarem amb diàlegs i exercicis específics.

 

Per què aprendre l’alemany?

Hi ha molts de motius per aprendre la llengua alemanya: xerrar amb coneguts, amb amics, amb l’al·lot o l’al·lota i la seva família, a la feina …

Hi ha més de 100 milions de parlants nadius d’alemany, és la llengua oficial a Alemanya, Àustria, Suïssa i Luxemburg. Una quarta part dels europeus, especialment els de l’est, coneix l’alemany. L’idioma alemany figura entre les 10 llengües més parlades al món.

Cada any molta gent de parla alemanya fa les seves vacances a Mallorca i un nombre important d’ells viu aquí. En molts negocis de la zona és interessant saber alemany per comunicar-se amb els clients.

Moltes pàgines web estan en alemany i un de cada deu llibres s’edita en alemany. (Segons un estudi més del 56% dels llocs d’Internet estan editats en anglès. En segon lloc es troba l’alemany amb un 8%).
Aprendre alemany significa també comunicar-se amb una altra cultura, conèixer les actituds i els interessos d’una societat multicultural com la que caracteritza els països de parla alemanya.

Alemany turístic

Durant el curs escolar 2018/2019 s’imparteix al CEPA Alcúdia un mòdul d’alemany turístic, focalitzat específicament en aquest idioma aplicat als àmbits professionals centrats directament o indirectament amb el sector turístic. Es desenvoluparà entre els mesos de novembre i març (ambdós inclosos).

Enllaç:

https://padlet.com/AnaBA/deutschinalcudia?utm_source=started_a_padlet&utm_medium=email&utm_content=padlet_url&utm_campaign=started_a_padlet

 

Compartir en FacebookTwitter
  

Comments are closed.