Contacte

C/ Bennàssar, 8 - 07400 - Alcúdia
Tel./Fax: 971 54 84 88
Whatsapp: 689 03 12 98
Email: cepaalcudia@educaib.eu

Comunicació

El departament de Comunicació s’encarrega d’impartir les matèries relacionades amb les llengües: castellà, català, anglès i alemany,  a l’ESPA, als cursos de preparació per a les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior i a la UIB. També es realitzen cursos de castellà per a estrangers, català (orientat a la preparació per a d’avaluació i certificació de coneixements de català), anglès i alemany.

Professorat:

Tomeu Frau: català de 2n d’ESPA; català A1, A2, B1, B2 i C1.

Margalida Pou: Català A2 i B1, ensenyaments inicials I i II.

Joan Mas: català de 1r d’ESPA, 3r i 4t d’ESPA i Català i Comentari de text del curs preparatori per a les proves d’accés per a majors de 25, 40 i 45 anys a la UIB.

Alberto Abad: castellà de 4t d’ESPA i Literatura del curs de preparació per a les proves d’accés per a majors de 25 anys a la UIB.

Cati Ginart: castellà de 1r i 2n d’ESPA.

Aina Vallespir: castellà de 3r d’ESPA, castellà del curs preparatori per a la prova d’accés a cicles formatius de grau superior, castellà del curs de preparació per a la prova d’accés per a majors de 25 anys a la UIB, castellà per a estrangers 1, 2 i 3.

Mavi Figuerola: anglès de 2n d’ESPA, mòduls d’anglès 1, 2 i 3 i anglès UIB per a majors de 25 anys.

Mercè Escaño: anglès de 1r, 3r i 4t d’ESPA i anglès del curs preparatori per a la prova d’accés a cicles formatius de grau superior.

Ana Blanco: alemany 1, 2 i 3, alemany turístic, ensenyaments inicials II, socials de 1r d’ESPA.

Marilen Ramis: socials de 2n, 3r i 4t d’ESPA, geografia del curs preparatori per a la prova d’accés a cicles formatius de grau superior, història del curs de preparació per a la prova d’accés per a majors de 25 anys a la UIB.

Compartir en FacebookTwitter
  

Comments are closed.