Contacte

C/ Bennàssar, 8 - 07400 - Alcúdia
Tel./Fax: 971 54 84 88
Whatsapp: 689 03 12 98
Email: cepaalcudia@educaib.eu

Què és el CEPA d’Alcúdia?

El Centre d’Educació de Persones Adultes d’Alcúdia es troba situat al cas històric de la Ciutat, a l’antic col·legi de “Ca ses monges”, molt a prop de l’Ajuntament, que és el titular de l’edifici.

Va començar la seva trajectòria el curs 1988/89 a l’edifici de la Fundació Torrens. D’un primer moment va néixer com una aula que depenia del CEPA d’Inca i combinava l’oferta regulada amb la d’oci i temps lliure (macramé, ceràmica, tall i confecció, mecanografia…) El curs 1993/94 començà a funcionar autònomament amb les aules adscrites de Sa Pobla, Muro, Santa Margalida, Can Picafort i Pollença. Actualment el seu àmbit d’actuació es limita als municipis d’Alcúdia i Pollença.

Als seus inicis hi havia poc alumnat i el professorat era reduït. Ara, cada any tenim més de 1.300 alumnes matriculats i una vintena de professors/es (secundària, mestres, contractats pels ajuntaments…) L’evolució i creixement del CEPA d’Alcúdia és continu.

L’oferta educativa és molt àmplia però destacam per la seva demanda: l’ESPA (ensenyament secundari per a persones adultes) que permet obtenir el títol d’ESO; idiomes: anglès, alemany, català i castellà; accés a la UIB i als CFGS; informàtica; ensenyaments inicials… El Projecte Lingüístic defineix el català com la llengua pròpia i vehicular del centre.

Les deficients infrastructures no ens permeten créixer gaire més, ni obrir la possibilitat cap a la formació professional de persones adultes, ja fa molt de temps que les diferents administracions intenten cercar una solució al problema però aquesta no arriba.

El centre participa a diferents activitats festives i culturals (Sant Antoni, dia del llibre …) Així mateix organitza sortides escolars de caire cultural, lúdic i mediambiental ).

Compartir en FacebookTwitter
  

Comments are closed.